Tiếp nhận hai tình nguyện viên của Tổ chức SJ Việt Nam

03 tháng 11, 2017

Ngày 3/11/2017, Trường Đại học Phú Yên đã tổ chức tiếp nhận hai tình nguyện viên của Tổ chức SJ Việt Nam về hỗ trợ hoạt động dạy học và giao tiếp Tiếng Anh từ 01 đến 03 tháng. Đó là anh Jonathan Rennert (Pháp) và anh Benoit Williatte (Pháp). Đến dự có PGS.TS.Nguyễn Thị Thu Trang – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Phú Yên, cùng lãnh đạo các phòng, khoa nhà trường.