Nữ sinh đam mê nghiên cứu khoa học

05 tháng 12, 2017

Vượt qua 11 công trình nghiên cứu khoa học (NCKH) của sinh viên cấp trường, Nguyễn Thị Thúy (Lớp ĐHSP Lịch sử C14, Trường đại học Phú Yên) đã giành giải nhì với đề tài “Chuyển biến trong đời sống văn hóa phi vật thể của người Ê Đê trên địa bàn ba xã Ea Bar, Ea Bia và Ea Lâm ở huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên giai đoạn 1989-2015”.